FAQs Complain Problems

समाचार

समचार

सूचना तथा समाचार

वोलपत्र जमानतको मान्य अवधी सच्याइएको वारे ।

छायाँनाथ रारा नगरपालिका मुगुको शैक्षिक सत्र २०७८ को समुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरुको IEMIS प्रतिवेदन ।

छायाँनाथ रारा नगरपालिकाको आ.ब. २०७७/०७८ को स्थानिय तह संस्थागत क्षमता स्व मूल्याङ्कनको नतिजा प्रकाशन ।

छायाँनाथ रारा नगरपालिका मुगुको गमगढी स्थित तल्लो बजारमा भएको अगलागि सम्वन्धी नेपाल नगरपालिका संघको प्रेश विज्ञप्ती ।