FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

नगर प्रमुख रोजगार कार्यक्रमको मौखिक परिक्षा संचालन सम्वन्धि सूचना ।

सम्वन्धित सवैमा जानकारीका लागि ।

PCR Machine,Lab Setup तथा Reagent खरिदको बोलपत्र रद्द गरिएको सूचना ।

सूचना ! सूचना !! सूचना !!!