FAQs Complain Problems

प्रकाशन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
छायाँनाथ रारा नगरपालिकाको संरचनागत विवरण,कर्मचारीहरुको विवरण तथा जिम्मेवारी । ७८/७९ 12/29/2022 - 13:08 PDF icon छायाँनाथ रारा नगरपालिकाको संरचनागत विवरण,कर्मचारीहरुको विवरण तथा जिम्मेवारी ।
छायाँनाथ रारा नगरपालिका मुगुले आ‍.ब.२०७४ देखी आ‍.ब. ०७८ सम्म संम्पादन गरेका कार्यहरुको विवरण । ७८/७९ 05/15/2022 - 16:04 PDF icon छायाँनाथ रारा नगरपालिका मुगुले आ‍.ब.२०७४ देखी आ‍.ब. ०७८ सम्म संम्पादन गरेका कार्यहरुको विवरण ।
रारा खत्याड जलाधार प्रोफाईल । ७६/७७ 04/03/2020 - 13:45 PDF icon रारा खत्याड जलाधार प्रोफाईल ।
रारा खत्याड जलाधार स्वास्थ्य प्रतिवेदन । ७६/७७ 04/03/2020 - 13:41 PDF icon रारा खत्याड जलाधार स्वास्थ्य प्रतिवेदन ।