FAQs Complain Problems

सम्वन्धीत सबैमा जानकारीका लागि ।

छायाँनाथ रारा नगरपालिका मुगुको नगर प्रहरी पदक उम्मेदवराहरु लाई सम्पर्कमा आउनुहुन ।
छायाँनाथ रारा नगरपालिका मुगुको करारमा प्राबिधीक कर्मचारी सम्बन्धि सूचना ।
छायाँनाथ रारा नगरपालिका मुगुको करार  कर्मचारी पदपुर्ती  सम्बन्धि सूचना  ।
छायाँनाथ रारा नगरपालिका मुगुको सेवा करार पदपुर्ती सम्बन्धि सूचना ।
छायाँनाथ रारा नगरपालिका मुगुको सेवा करार  सम्बन्धि सूचना ।
छायाँनाथ रारा नगरपालिका मुगुको सेवा करार  पद पुर्सती सम्बन्धि सूचना  ।

आर्थिक वर्ष:

जन प्रतिनिधि