FAQs Complain Problems

नगरपालिका क्षेत्र भित्र रहेका स्वाश्थ्य चौकी र इ.सि.डी. हरु ४वटै स्थानिय तहका प्रमुख,उप-प्रमुख साथै सरोकार वाला निकायका प्रमुख तथा प्रतिनिधी ज्यू हरुको प्रत्येक्ष संलग्नतामा अनुगमका केही दृष्य हरु ।

जन प्रतिनिधि