FAQs Complain Problems

नगर प्रमुख स्वरोजगार कार्यक्रम अन्तरगत छायाँनाथ रारा नगरपालिका मुगु द्धारा विद्यालय, खानेपानी चौकीदारहरु र सडक रक्षकहरुलाई अभिमुखिकरण तथा कार्य विभाजन कार्यक्रम सम्पन्न ।

जन प्रतिनिधि