FAQs Complain Problems

समाचार

समचार

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

शिलवन्दी दरभाउपत्र आवहवान गरियको सूचना ।

७९-८० 11/17/2022 - 11:12

वोलपत्र आह्वानको सूचना ।

७९-८० 11/02/2022 - 13:41 PDF icon वोलपत्र आह्वानको सूचना ।

बोलपत्र सुइकृत गर्ने आशयको सुचना।

७८/७९ 10/28/2021 - 20:43 PDF icon बोलपत्र सुइकृत गर्ने आशयको सुचना।

बोलपत्र सुइकृत गर्ने आशयको सुचना।

७८/७९ 10/28/2021 - 20:41 PDF icon बोलपत्र सुइकृत गर्ने आशयको सुचना।

बोलपत्र सुइकृत गर्ने आशयको सुचना।

७८/७९ 10/28/2021 - 20:38 PDF icon बोलपत्र सुइकृत गर्ने आशयको सुचना।

बोलपत्र सुइकृत गर्ने आशयको सुचना।

७८/७९ 10/28/2021 - 20:25 PDF icon बोलपत्र सुइकृत गर्ने आशयको सुचना।

वोलपत्र स्विकृत गर्ने आशयको सूचना ।

७८/७९ 09/22/2021 - 11:49 PDF icon वोलपत्र स्विकृत गर्ने आशयको सूचना ।

वडा कार्यालय भवन निमार्ण सम्वन्धी वाेल पत्र आहवानकाे सूचना ।

७८/७९ 08/16/2021 - 14:47

सम्पूर्ण इच्छुक व्यवसायी हरुमा जानकारीका लागि ।

७६/७७ 10/02/2019 - 17:32

सम्पूर्ण इच्छुक व्यवसायी हरुमा जानकारीका लागि ।

७६/७७ 09/19/2019 - 13:23 PDF icon सम्पूर्ण इच्छुक व्यवसायी हरुमा जानकारीका लागि ।, PDF icon सम्पूर्ण इच्छुक व्यवसायी हरुमा जानकारीका लागि ।, PDF icon सम्पूर्ण इच्छुक व्यवसायी हरुमा जानकारीका लागि ।