FAQs Complain Problems

समाचार

समचार

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

बोलपत्र आहवानको सूचना ।

७९-८० 01/02/2023 - 12:15

बोलपत्र आहवानको सूचना ।

७९-८० 01/02/2023 - 12:14

शिलवन्दी दरभाउपत्र आवहवान गरियको सूचना ।

७९-८० 11/17/2022 - 11:12

वोलपत्र आह्वानको सूचना ।

७९-८० 11/02/2022 - 13:41 PDF icon वोलपत्र आह्वानको सूचना ।

बोलपत्र सुइकृत गर्ने आशयको सुचना।

७८/७९ 10/28/2021 - 20:43 PDF icon बोलपत्र सुइकृत गर्ने आशयको सुचना।

बोलपत्र सुइकृत गर्ने आशयको सुचना।

७८/७९ 10/28/2021 - 20:41 PDF icon बोलपत्र सुइकृत गर्ने आशयको सुचना।

बोलपत्र सुइकृत गर्ने आशयको सुचना।

७८/७९ 10/28/2021 - 20:38 PDF icon बोलपत्र सुइकृत गर्ने आशयको सुचना।

बोलपत्र सुइकृत गर्ने आशयको सुचना।

७८/७९ 10/28/2021 - 20:25 PDF icon बोलपत्र सुइकृत गर्ने आशयको सुचना।

वोलपत्र स्विकृत गर्ने आशयको सूचना ।

७८/७९ 09/22/2021 - 11:49 PDF icon वोलपत्र स्विकृत गर्ने आशयको सूचना ।

वडा कार्यालय भवन निमार्ण सम्वन्धी वाेल पत्र आहवानकाे सूचना ।

७८/७९ 08/16/2021 - 14:47