FAQs Complain Problems

समाचार

समचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
अनुगमन मूल्याङ्कन तथा सुपरिवेक्षण निर्देशिका । ७९-८० 01/29/2023 - 15:55 PDF icon अनुगमन मूल्याङ्कन तथा सुपरिवेक्षण निर्देशिका ।
स्वास्थ्य ऐन २०७७ । ७९-८० 01/29/2023 - 15:45 PDF icon स्वास्थ्य ऐन_२०७७_ छायानाथ रारा नगरपालिका.pdf
स्वास्थ्य संस्था दर्ता अनुमती तथा नविकरण निर्देशिका । ७९-८० 01/29/2023 - 15:40 PDF icon स्वास्थ्य संस्था दर्ता अनुमती तथा नविकरण निर्देशिका ।
नक्सा पास प्रक्रियामा नआइ वा नक्सा पास प्रक्रिया लागु हुनु पूर्व बनेका घरहरुको घर नक्सा अभीलेखिकरण सम्बन्धि मापदण्ड/कार्यविधि-२०७८ ७९-८० 12/20/2022 - 11:41 PDF icon नक्सा पास प्रक्रियामा नआइ वा नक्सा पास प्रक्रिया लागु हुनु पूर्व बनेका घरहरुको घर नक्सा अभीलेखिकरण सम्बन्धि मापदण्ड/कार्यविधि-२०
संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारम्भिक वातावणीय परिक्षण कार्यविधि । ७८/७९ 09/06/2022 - 11:11 PDF icon संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारम्भिक वातावणीय परिक्षण कार्यविधि ।
महिला तथा वालवालिका उद्धार कोष संचालन कार्यविधि । ७८/७९ 09/06/2022 - 11:07 PDF icon महिला तथा वालवालिका उद्धार कोष संचालन कार्यविधि ।
मेयर कप संचालन तथा व्यवस्थापन कार्ययविधि । ७८/७९ 09/06/2022 - 11:04 PDF icon मेयर कप संचालन तथा व्यवस्थापन कार्ययविधि ।
दलित डेस्क संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि । ७८/७९ 09/06/2022 - 11:02 PDF icon दलित डेस्क संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि ।
प्रथम नगर आईडल संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि । ७८/७९ 09/06/2022 - 10:59 PDF icon प्रथम नगर आईडल संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि ।
टोल विकास संस्था गठन तथा परिचालन कार्यविधि । ७८/७९ 09/06/2022 - 10:35 PDF icon टोल विकास संस्था गठन तथा परिचालन कार्यविधि ।

Pages