FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
गरिव संग नगर प्रमुख कार्यक्रम सञ्चालन (तस्रो संशोधन) कार्यविधि, २०८० ८०/८१ 12/01/2023 - 12:51 PDF icon गरिव संग नगर प्रमुख कार्यक्रम सञ्चालन (तस्रो संशोधन) कार्यविधि, २०८०
घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र (तेस्रो संशोधन) कार्यविधि, २०८० ८०/८१ 12/01/2023 - 12:49 PDF icon घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र (तेस्रो संशोधन) कार्यविधि, २०८०
नगर प्रहरी व्यवस्थापन नियमावली २०७५ (तस्रो संसोधन,२०८०) । ८०/८१ 10/09/2023 - 12:17 PDF icon नगर प्रहरी व्यवस्थापन नियमावली २०७५ (तस्रो संसोधन,२०८०) ।
घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजत पत्र सम्ब्नधी कार्यविधि २०७५ (दोस्रो संसोधन,२०८०) । ८०/८१ 10/09/2023 - 11:57 PDF icon घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजत पत्र सम्ब्नधी कार्यविधि २०७५ (दोस्रो संसोधन,२०८०) ।
नगर प्रमुख कृर्षक कार्यक्रम संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०८० । ८०/८१ 10/01/2023 - 11:49 PDF icon नगर प्रमुख कृर्षक कार्यक्रम संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०८० ।
नगर प्रमुख जेष्ठ नागरिक कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०८० । ८०/८१ 10/01/2023 - 11:46 PDF icon नगर प्रमुख जेष्ठ नागरिक कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०८० ।
नगर प्रमुख बालबालिका कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०८० । ८०/८१ 10/01/2023 - 11:44 PDF icon नगर प्रमुख बालबालिका कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०८० ।
छायाँनाथ रारा नगरपालिका न्यायिक समिति कार्यविधि सम्बन्धि ऐन २०७५ । ८०/८१ 09/10/2023 - 12:11 PDF icon छायाँनाथ रारा नगरपालिका न्यायिक समिति कार्यविधि सम्बन्धि ऐन २०७५ ।
मेलमिलाप केन्द्र संचालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७९ । ८०/८१ 09/10/2023 - 11:59 PDF icon मेलमिलाप केन्द्र संचालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७९ ।
छायाँनाथ रारा नगरपालिकाको जलचर एवं जलीय जैविक विविधता संक्षण ऐन, २०८० । ८०/८१ 07/24/2023 - 11:34 PDF icon छायाँनाथ रारा नगरपालिकाको जलचर एवं जलीय जैविक विविधता संक्षण ऐन, २०८० ।

Pages