FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि दलित तथा विपन्न वर्गका विद्यार्थीहरुलाई छात्रवृती प्रदान सम्वन्धी कार्यविधि । ७८/७९ 09/04/2022 - 11:14 PDF icon उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि दलित तथा विपन्न वर्गका विद्यार्थीहरुलाई छात्रवृती प्रदान सम्वन्धी कार्यविधि ।
सामुदायिक विद्यालयमा करार कम्प्युटर अपरेटर व्यवस्थापन कार्यविधि २०७८ । ७८/७९ 08/28/2022 - 17:10 PDF icon सामुदायिक विद्यालयमा करार कम्प्युटर अपरेटर व्यवस्थापन कार्यविधि २०७८ ।
छायाँनाथ रारा नगरपालिका मुगुको आर्थिक ऐन २०७८ । ७८/७९ 10/31/2021 - 10:29 PDF icon आर्थिक ऐन २०७८.pdf
छायाँनाथ रारा नगरपालिका मुगुको आर्थिक ऐन २०७८ । ७८/७९ 10/31/2021 - 10:29 PDF icon आर्थिक ऐन २०७८.pdf
छायाँनाथ रारा नगरपालिका मुगुको आर्थिक ऐन २०७८ । ७८/७९ 10/31/2021 - 10:29 PDF icon आर्थिक ऐन २०७८.pdf
विनियोजन एेन २०७५ ७५/७६ 08/29/2018 - 11:54 PDF icon छायाँनाथ रारा नगरपालिका मुगुको विनियोजन एेन २०७५
छायाँनाथ रारा नगरपालिकाकाे सहकारी एेन,२०७४ ७५/७६ 08/24/2018 - 14:21 PDF icon छायाँनाथ रारा नगरपालिकाकाे सहकारी एेन,२०७४
स्थानीय राजपत्र प्रकाशन कार्यविधि,२०७४ ७५/७६ 08/24/2018 - 14:17 PDF icon स्थानीय राजपत्र प्रकाशन कार्यविधि,२०७४
छायाँनाथ रारा नगरपालिकाकाे "घ" बर्गकाे निर्माण व्यवसायी इजाजत पत्र सम्बन्धी कार्यविधि,२०७५ ७५/७६ 08/24/2018 - 14:06 PDF icon छायाँनाथ रारा नगरपालिकाकाे "घ" बर्गकाे निर्माण व्यवसायी इजाजत पत्र सम्बन्धी कार्यविधि,२०७५
छायाँनाथ रारा नगरपालिकाकाे गुनासाे सम्बाेधन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि,२०७४ ७५/७६ 08/24/2018 - 13:58 PDF icon छायाँनाथ रारा नगरपालिकाकाे गुनासाे सम्बाेधन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि,२०७४

Pages