FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
छायाँनाथ रारा नगरपालिकाकाे अाकस्मीक काेष , मर्मत स‌म्भार तथा पुननिर्माण काेष तथा अार्थीक साहयता वितरण काेषबाट साहयता बितरण मापदण्ड,२०७४ ७५/७६ 08/24/2018 - 13:50 PDF icon छायाँनाथ रारा नगरपालिकाकाे अाकस्मीक काेष , मर्मत स‌म्भार तथा पुननिर्माण काेष तथा अार्थीक साहयता वितरण काेषबाट साहयता बितरण मापद
छायाँनाथ रारा नगरपालिकाकाे अाकस्मीक काेष सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि‍,२०७४ ७४/७५ 08/24/2018 - 13:34 PDF icon छायाँनाथ रारा नगरपालिकाकाे अाकस्मीक काेष सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि‍,२०७४
छायाँनाथ रारा नगरपालिकाकाे एकिकृत सम्पत्ति कर व्यवस्थापन कार्यविधि,२०७५ ७५/७६ 08/24/2018 - 13:21 PDF icon छायाँनाथ रारा नगरपालिकाकाे एकिकृत सम्पत्ति कर व्यवस्थापन कार्यविधि,२०७५
छायाँनाथ रारा नगरपालिका को बैठक संञ्चालन कार्यविधी, २०७४ ७४/७५ 07/25/2018 - 17:14 PDF icon छायाँनाथ रारा नगरपालिका को बैठक संञ्चालन कार्यविधी, २०७४
छायाँनाथ रारा नगरपालिका नगर कार्यपालिका कार्य संम्पादन नियमावली,२०७४ ७४/७५ 07/25/2018 - 17:08 PDF icon छायाँनाथ रारा नगरपालिका नगर कार्यपालिका कार्य संम्पादन नियमावली,२०७४
छायाँनाथ रारा नगरपालिका नगर कार्यपालिका (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ ७४/७५ 07/25/2018 - 17:03 PDF icon छायाँनाथ रारा नगरपालिका नगर कार्यपालिका (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४
छायाँनाथ रारा नगरपालिका को नगरसभा संञ्चालन कार्यविधि,२०७४ ७४/७५ 07/25/2018 - 16:56 PDF icon छायाँनाथ रारा नगरपालिका को नगरसभा संञ्चालन कार्यविधि,२०७४
छायाँनाथ रारा नगरपालिका बिनियोजन ऐन २०७४/२०७५ ७४/७५ 07/25/2018 - 16:50 PDF icon छायाँनाथ रारा नगरपालिका बिनियोजन ऐन २०७४/२०७५
छायाँनाथ रारा नगरपालिका को निर्णय वा आदेश र अधिकार पत्रको प्रमाणिकरण (कार्यविधि)नियामवली,२०७४ ७४/७५ 07/25/2018 - 15:33 PDF icon छायाँनाथ रारा नगरपालिका को निर्णय वा आदेश र अधिकार पत्रको प्रमाणिकरण (कार्यविधि)नियामवली,२०७४
छायाँनाथ रारा नगरपालिकाका पदाधिकारीहरुको आचारस‌ंहिता २०७४ ७४/७५ 07/25/2018 - 15:21 PDF icon छायाँनाथ रारा नगरपालिकाका पदाधिकारीहरुको आचारस‌ंहिता २०७४

Pages