FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
छायाँनाथ रारा नगरपालिका बिनियोजन ऐन २०७४/२०७५ ७४/७५ 07/25/2018 - 16:50 PDF icon छायाँनाथ रारा नगरपालिका बिनियोजन ऐन २०७४/२०७५
छायाँनाथ रारा नगरपालिका को निर्णय वा आदेश र अधिकार पत्रको प्रमाणिकरण (कार्यविधि)नियामवली,२०७४ ७४/७५ 07/25/2018 - 15:33 PDF icon छायाँनाथ रारा नगरपालिका को निर्णय वा आदेश र अधिकार पत्रको प्रमाणिकरण (कार्यविधि)नियामवली,२०७४
छायाँनाथ रारा नगरपालिकाका पदाधिकारीहरुको आचारस‌ंहिता २०७४ ७४/७५ 07/25/2018 - 15:21 PDF icon छायाँनाथ रारा नगरपालिकाका पदाधिकारीहरुको आचारस‌ंहिता २०७४
छायाँनाथ रारा नगरपालिका काे अार्थीक ऐन २०७४/०७५ ७४/७५ 07/25/2018 - 15:14 PDF icon छायाँनाथ रारा नगरपालिका को आर्थीक ऐन २०७४/०७५

Pages