FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

आ.ब. २०८०/०८१ को प्रस्तावित बजेट ।

आ‍.ब. २०७९/०८० को छायाँनाथ रारा नगरपालिका मुगुको बजेट ।

छायाँनाथ रारा नगरपालिका मुगुको बिनियोजन ऐन २०७८/२०७९ ।

छायाँनाथ रारा नगरपालिका मुगुको बिनियोजन ऐन २०७८/२०७९ ।