FAQs Complain Problems

समाचार

समचार

बजेट तथा कार्यक्रम

आ‍.ब. २०७९/०८० को छायाँनाथ रारा नगरपालिका मुगुको बजेट ।

छायाँनाथ रारा नगरपालिका मुगुको बिनियोजन ऐन २०७८/२०७९ ।

छायाँनाथ रारा नगरपालिका मुगुको बिनियोजन ऐन २०७८/२०७९ ।

आ‌‍.ब. २०७६/०७७ को बजेट