FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

छायाँनाथ रारा नगरपालिका मुगुको बिनियोजन ऐन २०७८/२०७९ ।

छायाँनाथ रारा नगरपालिका मुगुको बिनियोजन ऐन २०७८/२०७९ ।

आ‌‍.ब. २०७६/०७७ को बजेट

आ.व. २०७६/०७७ को नीति तथा कार्यक्रम